ÅRSOPPGJØR/LIGNINGSPAPIRER

Vi kan utarbeide årsregnskap med noter og ligningspapirer.  I forbindelse med årsavslutningen lages skatteberegning, og det beregnes/dokumenteres hva som kan tas ut i utbytte eller konsernbidrag. Vi kan også bistå med dokumentasjon/protokoller fra styremøte og generalforsamling i forbindelse med årsavslutning.