FAKTURERING

Vi bistår gjerne kunden med fakturering, men mange ønsker å fakturere selv.  Vi kan legge til rette for at våre kunder kan forestå fakturering direkte i vårt regnskapssystem.  Da har kunden full kontroll, og jobben gjøres en gang i vårt system.  Vi følger opp at kunden betaler og sørger for gode purrerutiner.