LØNN/HR

Et oppdatert lønnssystem og riktige opplysninger om den ansatte er viktig både for riktig lønn, og for riktig rapportering til offentlige myndigheter.  I tillegg til ordinær lønnskjøring, bistår vi med oppfølging av reise og utlegg, oversikt over fravær og refusjoner fra NAV i forbindelse med sykdom.  Et riktig og oppdatert lønnssystem er også grunnlaget for oppfølging av virksomhetens forsikringsordninger.  Vi kan ta ansvar for at dine ansatte blir meldt ut og inn til riktig tid.