RAPPORTERING

Sammen med kunden finner vi riktige rapporter og hvor ofte det skal rapporteres.  Rapportene kan være elektroniske, og kundene kan få tilgang til regnskapssystemet via web slik at man selv kan slå opp bilag og ta ut ønskede rapporter.