REGNSKAP

Sammen med kunden planlegger vi hvem som gjør hva i prosessen.  Noen har ønske om å gjøre deler av jobben selv.  Vi kan legge til rette slik at kunden gjør deler av regnskapsføringen, og vi bistår med avstemminger og månedsavslutning.  Prosessen kan gjøres automatisert med elektronisk faktura, skanning og dokumentflyt/godkjenning av regninger via web der bilagsmengden eller andre forhold tilsier at det er effektivt.