ANNEN ØKONOMISK BISTAND

Flere av våre ansatte har bred erfaring som økonomiansvarlige og som controllere fra mellomstore og store virksomheter.  Det gjør at vi kan være rådgiver og yte bistand til våre kunder innen områder som:

  • Stiftelse av selskap
  • Budsjettering
  • Kalkylearbeid
  • Investeringsanalyse
  • Selskapsendring (meldinger til Brønnøysund)
  • Styrearbeid (herunder protokoller fra styremøter og generalforsamlinger)